Pomiń menu

Instytut Edukacji Społecznej

Instytut Edukacji Społecznej jest organizacją pozarządową, apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit. Od maja 2004 roku Instytut ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Główną rolą, jaką chcemy pełnić, jest aktywizowanie, edukowanie i angażowanie młodzieży w wieku 15 - 24 lat w działania na rzecz lokalnych społeczności, a następnie wspieranie i animowanie jej działań w sferze społecznej i obywatelskiej. Nasze cele realizujemy organizując szkolenia, konsultacje, konferencje, debaty oraz spotkania międzynarodowe.