Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Miasta Gorlic i Radnymi

 

             Stowarzyszenie "PARTNER dla PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" wspólnie z Zarządem Osiedla nr 12 organizuje w dniu 28.04.2008 r. w Zespole Szkół nr 4, przy ulicy Krasińskiego spotkanie mieszkańców z Burmistrzem i Radnymi.

    Porządek spotkania jest podany w zaproszeniach rozplakatowanych, zwyczajowo w miejscach najbardziej uczęszczanych.

    Zostały także rozesłane zaproszenia do mieszkańców i gości zaproszonych, jak również zamieszczone na stronach internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej i Stowarzyszenia "PARTNER".

    Porządek spotkania obejmuje tematy,które powinny zainteresować szerokie grono mieszkańców z zaakcentowaniem potrzeby prowadzenia dialogu pomiędzy mieszkańcami- suwerenami, a wybranym z ich woli samorządem.

    Liczymy na owocne obrady i konstruktywne wnioski.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości