Pomiń menu

Debata w Lubaszu

 28 kwietnia w Lubaszu odbyła się otwarta debata publiczna z udziałem Wójta gminy Lubasz Jana Graczyka, na którą przybyło 31 osób łącznie z Zastępcą Wójta Panią Grażyną Graj, trzema Radnymi oraz dwoma Sołtysami. Debata od początku przebiegała w dobrej atmosferze także pomimo niskiej frekwencji zebrani uznali ją za potrzebną i udaną. Poruszone tematy dotyczyły głównie problemu komunikacji drogowej (łącznie z brakiem ścieżek rowerowych i chodników łączących wsie leżące przy głównej drodze wojewódzkiej oraz gminę z miastem Czarnków), załatwiania różnych spraw w Urzędzie oraz dostępności Wójta dla mieszkańców, gospodarki odpadami oraz powszechnego problemu palenia śmieci w piecach, kłopotów z pozyskaniem środków na cele związane zarówno z rozwojem infrastrukturalnym gminy jak i budową obiektów sportowych a także problemu niskiego zaangażowania społecznego w sprawy gminy, rozwoju systemu informacyjnego a także wsparcia dla rozwoju organizacji pozarządowych. Poruszony został także temat upadającego Gminnego Ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem oraz problem rozwoju turystyki w oparciu o posiadane zasoby i naturalne walory gminy Lubasz. Z braku czasu nie doszło do uroczystego podpisania deklaracji, ale Wójt złożył Stowarzyszeniu "Bliżej Siebie i Natury" – organizatorowi spotkania propozycję działań oraz listę problemów do rozwiązania, jakich podejmie się Samorząd w roku 2008 oraz do końca bieżącej kadencji, która w formie deklaracji zostanie wkrótce podpisana i upubliczniona. Wszystkim, którzy przybyli na debatę oraz tym, którzy pomogli przy jej organizacji serdecznie dziękujemy…  szczególnie przybyłej na spotkanie młodzieży ze szkoły prywatnej "Edukacji Lubasz" oraz naszym Wolontariuszom Laurencji i Włodkowi. – Stow. BSiN

Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury