Pomiń menu

Po debacie w Solcu-Zdroju

 Dnia 28 kwietnia o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju. odbyła się pierwsza z planowanych debat. Wzięli w niej udział zaproszeni goście – wójt Adam Pałys i v-ce wójt Artur Cygan oraz 45 mieszkańców. Debatę prowadził Krzysztof Fortuna. Wójt przedstawił zamierzenia władz gminy na najbliższy rok  i do końca kadencji. Następnie rozpoczęła się prawie dwugodzinna dyskusja dotycząca aktualnych problemów.

Wójt Adam Pałys zadeklarował, że do końca roku w gminie zostaną wykonane następujące zadania:

1.     Remont ul. Kościelnej
2.     Zakup 15-20 ławek parkowych do umieszczenia ich na ulicy Krakowskiej Leśnej i Partyzantów.
3.     Dokończenie chodnika w Zborowie.
4.     Wykonanie 1 kilometra drogi Włosnowice – Solec (w kamieniu).
5.     Plac zabaw dla dzieci w Solcu.
6.     350 m drogi Sułkowice – Zakamieniec.
7.     Unormowanie stosunku w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy – wspólne opracowanie programu współpracy na rok 2009.

Do końca kadencji wójt zobowiązał się publicznie do:

1.     Założenia gazety lokalnej
2.     Ukończenia kanalizacji w Wełninie.   

Liczny udział i żywa dyskusja mieszkańców świadczą o potrzebie podobnych spotkań w przyszłości. Następne organizatorzy przewidują w listopadzie.

Organizatorzy: Stowarzyszenie aSpołeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ, Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Solec-Zdrój "Źródło Zdrowia"

            Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ