Pomiń menu

Kunów – pierwsze lody przełamane

 Pierwsza z zaplanowanych serii spotkań Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów z Burmistrzem i członkami Samorządu mamy za sobą. W dniu 23.04 2008  w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Kunowie odbyło się spotkanie Młodych Wyborców z Burmistrzem Miasta i Gminy Kunów .W wypełnionej Sali /ponad 100 osób/ w udziałem Radnych powiatowych i miejskich, redaktorów lokalnych gazet oraz lokalnej telewizji, został zaprezentowany program Naszego Stowarzyszeni a także Zasady akcji Masz Głos Masz Wybór. Uczestnicy debaty wysłuchali prezentowanych przez V-ce Burmistrza Pana Włodzimierza Szczałubę – zadań- zobowiązań , które będą poddane monitoringowi w dalszej części naszej Akcji.

Cieszymy sie z frekwencji i obecności V-ce Burmistrza , który zastąpił Burmistrza,Radnych powiatowych, radnych MiG, z zainteresowania tematyką. Smuci nas brak na spotkaniu Pana Przewodniczącego Rady, który pomimo dwukrotnego zapewnienia o wzięciu udziału nie pojawił się na spotkaniu.

Cieszy nas również, publicznie podpisane zobowiązanie Burmistrza, (choć w wersji roboczej).Po otrzymaniu wersji oficjalnej załączymy do kolejnej notatki.

Przyjazna Gmina