Pomiń menu

Debata w Gminie Zapolice odbędzie się 10 maja w Rembieszowie.

 10 maja o godzinie 16-tej w  lokalu Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie rozpocznie się debata z udziałem  mieszkańców, radnych i niewykluczonym  udziałem wójta. Zostaną także zaproszeni radni Rady Powiatu Zduńskowolskiego z terenu gminy Zapolice i Starosta Zduńskowolski.
Poniżej pełny tekst zaproszenia wystosowanego do mieszkańców gminy:

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie .„Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych” uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządowych. Uczestnicy Akcji (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski) prowadzą w swoich miejscowościach działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór” organizujemy publiczną debatę o najważniejszych problemach gminy Zapolice i możliwościach ich rozwiązania podczas kadencji 2006 – 2010. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy 10 maja 2008 r. na godzinę 16-tą do Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie. Udział wójta niewykluczony.

Spotkanie to ma na celu sporządzenie katalogu najważniejszych problemów gminy i dyskusję o planach ich rozwiązywania w ciągu pozostałych dwóch lat kadencji oraz w najbliższym roku. W tym celu prosimy o przygotowanie (najlepiej na piśmie ) obietnic wyborczych i zobowiązań wójta wobec Państwa miejscowości zadeklarowanych na zebraniach wiejskich i w inny sposób. Lista zobowiązań zostanie przekazana wójtowi i wspólnie będziemy śledzić stopień ich realizacji. Corocznie w listopadzie będzie sporządzany raport z monitoringu społecznego działalności wójta i podawany do publicznej wiadomości na debacie na zakończenie roku, w mediach oraz w internecie na stronie organizatora akcji www.maszglos.pl . Tam też są umieszczane informacje bieżące o przebiegu akcji w naszej gminie.

Spotkanie poprowadzi Pan Paweł Perdek redaktor Naszego Radia.

W programie wykład radcy prawnego „Twoje prawa w Urzędzie”

ZARZĄD

Przyjdź zabierz głos !

Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych