Pomiń menu

I już po debacie w Przygodzicach

Ponad 50 osób, mieszkańców gminy Przygodzice przybyło w środę 14 maja do salo Gminnego Ośrodka Kultury, na spotkanie z Wójtem – Przemysławem Kaźmierczakiem. Gościliśmy tez przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji problemowych.Ważne, że na spotkanie przybyli mieszkańcy każdego z 14 sołectw naszej gminy.Obecny był, jak zwykle niezawodny, prezes Stowarzyszenia "w Siodle" – Jerzy Kątny. Za najwazniejsze problemy gminy Wójt uważa: *słabo rozwiniętą gospodarkę kanalizacyjną gminy *zły stan techniczny dróg *niewystarczająco rozbudowaną bazę sportową i rekreacyjną. Wójt podpisał Deklarację na kolejne dwa lata kadencji,zobowiązując się do: * budowy kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim *przebudowy i budowy dróg gminnych *budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie *budowy boisk sportowych i centrów sportowo – rekreacyjnych. A w roku bieżącym 2008 doprowadzi do: *przebudowydróg:ul.Polna w Jankowie Przygodzkim oraz Chynowa- Lipie *rozpoczęcie przebudowy dróg wraz z odwodnieniem: ul.Skryta, ul.Ludna, ul.Wesoła, ul. Spokojna w Przygodzicach *rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodz *rozpoczęcia przebudowy i rozbudowy Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ludwikowie. Atmosfera podczas spotkania,wypowiedzi uczestników wskazują na dobry kontakt i współprace mieszkańców z władzą lokalna. Oby tak było dalej a nawet jeszcze lepiej.

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej "w Siodle"