Pomiń menu

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej "w Siodle"

Stowarzyszenie zarejestrowane w 2004 r.Współorganizowało szereg imprez i uroczystości,które na trwałe zaistniały w środowisku: dożynki,konkurs na najpiękniejszą zagrodę, turnirj wsi. W 2005 r. samodzielnie zorganizowało imprezę regionalną - Hubertowiny - Pogoń za Lisem. w 2006 r. -Rajd Konny Dolina Baryczy i wytyczenie jedynego w rejonie wielkopolsko-dolnośląskim Szlaku Konnego.Znaczący wzrost działalności to rok 2007,złożono 11 wniosków o dotacje,z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 6.Współpracujemy mocno z gminą, z lokalnymi organizacjami.Celem naszej działalności jest jest aktywizacja środowiska wielskiego,mobilizowanie mieszkańców do aktywnej działalności na rzecz rozwoju miejscowości a przez to poprawa życia i wyrównywanie szans.