Pomiń menu

Garbów – debata się odbyła

 

Dnia 11 maja 2008 odbyła się debata z Wójtem Gminy Garbów Kazimierzem Firlejem.

Spotkanie rozpoczęło się z 20 minutowym opóźnieniem, czego powodem były problemy z otwarciem sali. Powyższa sytuacja spowodowała podenerwowanie uczestników, mimo to debata rozpoczęła się i przebiegała prawidłowo.

Po powitaniu uczestników prowadzący Dariusz Rodzik przedstawił założenia akcji „Masz głos. Masz wybór” oraz program debaty po czym przekazał głos Wójtowi.

W pierwszej części Pan Wójt przedstawił sprawy problemowe naszej gminy do których zaliczył:

·        Infrastruktura drogowa

·        Jakość wody

·        Małe szkoły  (duże koszty utrzymania)

Następnie przedstawił plan działań na bieżący rok.

Druga część – pytania z sali

Zakres tematyczny problemów poruszanych przez mieszkańców gminy był bardzo rozległy, jednak najczęściej poruszanymi sprawami były:

– Infrastruktura (drogi, kanalizacja)

– Sieć szkolna gminy  ( przyszłość szkoły podstawowej w Leścach)

W trzeciej części  przedstawiono deklarację (sporządzoną w trakcie debaty) która została odczytana  i przedłożona Panu Wójtowi do podpisu, niestety Wójt odmówił podpisania tłumacząc  że zawarte w niej postulaty są zbyt ogólne.

Na zakończenie prowadzący podsumował debatę oraz podziękował uczestnikom.

Zebranie trwało ok. 1,5 godziny i wzięło w niej udział ponad 50 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele lokalnej gazety „Głos Garbowa”, zastępca Wójta oraz Sekretarz gminy.

W czasie debaty padło pytanie czy takie  spotkania  (władzy z mieszkańcami) są potrzebne – potwierdzenie i akceptacja uczestników utwierdziło nas w przekonaniu  ze nasze działania i akcja „Masz głos. Masz wybór” mają sens.

 

Wspólnota Garbowska

 

WSPÓLNOTA GARBOWSKA