Pomiń menu

Debata w Gniewkowie

W dniu 7 maja odbyła się w Zajeździe Harasówka  odbyła się debata z Panem Burmistrzem Adamem Roszakiem organizowana przez stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Cordis” w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” prowadzonej przez Fundacje im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób. Zgodnie z harmonogramem Burmistrz Miasta i Gminy Gniewkowo przedstawił osiągnięcia oraz dylematy jakie pojawiły się od wyborów w roku 2006 w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, pomoc przedsiębiorczości, wyglądu miasta jak i funkcjonowaniu samego urzędu.

Można powiedzieć, że bezpieczeństwo naszej gminy wzrasta chociażby z takich przyczyn jak: powstanie Komisariatu Policji, ścisłej współpracy naszej władzy z Komedą Powiatową Policji oraz zainstalowaniu i rozbudowie monitoringu na terenie miasta. Miasto podjęło decyzje o przekazaniu dotacji na zakup nowych samochód dla naszej policji ( jeden wóz oznakowany , drugi nie oznakowany) Co również ma przyspieszyć czas reagowania w sytuacjach interwencji.

Na pytanie o ochotniczej straży pożarnej ( o jej wyposażenie) można liczyć, że przy dobrych negocjacjach, już wkrótce pojawi się w niej nowy sprzęt, który wspomoże szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Jeśli chodzi o przedsiębiorczość w naszej gminie przygotowywane są  grunty pod nowe inwestycje, które maja przyciągnąć nowych inwestorów lub tez wspomóc już istniejących po to aby min. powstawały na naszym terenie nowe miejsca pracy oraz możliwości powstawania małych mikro- przedsiębiorstw.

W mieście planowanych jest wiele nowych inwestycji, których celem jest poprawa wizerunku samego miasta. Jedna z nich jest zagospodarowanie placu przy stawku gdzie jak nazwał to Pan Burmistrz ma powstać „Park Rozrywki” miejsce idealne dla zabaw do dzieci i młodzieży jak i rekreacji osób dorosłych. Tutaj ma powstać min. kawiarenka oraz boisko wielofunkcyjne a jest już plac zabaw.

Przy szkole nr 1 ma powstać kolejne boisko wielofunkcyjne na którym uczniowie tej szkoły będą mieli lekcje w-fu a po godzinach będzie udostępnione dla innych mieszkańców miasta. Ma powstać kolejny plac zabaw przy Szkole Zawodowej ( która jest już własnością gminy) w parku. Obszar ten ma być ogólnodostępny dla całego miasta.

Rusza też już projekt rewitalizacji miasta, którym celem jest poprawa nawierzchni, elewacji budynków jak i inwestycje w Kapitał Ludzki. Projekt ten jest wieloletnim przedsięwzięciem.

W Urzędzie Miasta powstaje nowy dział obsługi klienta, która ma ułatwić załatwianie spraw, powstaje dział e- urzędu gdzie posiadacze elektronicznego podpisu wszelkie sprawy tak jak składanie pism wniosków a nawet skarg będą mogli to robić droga internetową.

Po przedstawieniu i zobrazowaniu działań Pana Burmistrza posypały się pytania mieszkańców miasta adresowane do Pana Burmistrza. Dotyczyły one przede wszystkim możliwości negocjacji w sprawie dyżurów aptek na terenie miasta, porządku oraz bezpieczeństwa na drogach i chodnikach nie należących do gminy ale do województwa, możliwości negocjacji w sprawie podłączenia gazu do mieszkańców mieszkających przy ul. Toruńskiej, możliwości negocjacji utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie a za czym idzie wielu miejsc pracy, szkolnictwa oraz bezpieczeństwa na niechronionych obiektach wodnych.

Pan Burmistrz Adam Roszak zadeklarował:

  • Spotkanie z Radnymi Powiatowymi i pracownikami DPS w Kawęczynie w sprawie negocjacji o wstrzymaniu procesu likwidacyjnego tej instytucji.
  • Rozmowy z właścicielami aptek o możliwości dyżurowania po godz. 17.00
  • Kontrolowanie i wyciąganie konsekwencji wobec tych, którzy przyczyniają się do niszczenia dróg oraz ścieżki rowerowej .
  • Rozmów z Wojewódzkim Zarządem Dróg w sprawie poprawienia bezpieczeństwa przy ulicy Inowrocławskiej – przejście dla pieszych, poprawie porządku przy ul. Toruńskiej – w sytuacji braku odpowiedzi czystością ulicy ma zająć się nasz gmina. Sprawdzenia przyczyn powstawania podczas opadów „małego jeziorka „ przy ul. Pająkowskiego oraz próba usunięcia tych przyczyn

Debata zakończyła się po dwóch godzinach. Organizatorzy – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne dziękuję wszystkim gościom za przybycie na debatę. Kolejna debata pod koniec listopada już teraz serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne