Pomiń menu

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Cordis"

organizacja zajmuję się sprawami dotyczącym pomocy i ochrony praw ludzi narażonych na wykluczenie społeczne z naciskiem na chorobę alkoholową i narkomanie. swoja opieka obejmuje przede wszystkim dzieci z środowisk zagrożonych patologiami. Prowadzimy punkt konsultacji i terapii uzależnień oraz poradnictwo psychologiczne. obecnie również prowadzimy cztery świetlice socjoterapeutyczne.