Pomiń menu

Odbyła się debata publiczna w Nasielsku

 Dnia 07.05.2008r. Stowarzyszenie Europa i My zorganizowało w kinie Niwa w Nasielsku debatę publiczną z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o gminie Nasielsk”. Tegoroczne spotkanie było kontynuacją dotychczasowych działań i odwoływało się do podpisanej w ubiegłym roku Deklaracji Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchy z dnia 11 maja 2007r.

Debatę rozpoczęła koordynatorka akcji w Nasielsku Elżbieta Wróblewska, powitała przybyłych gości a następnie wskazała cele i zadania akcji. Następnie dr Arkadiusz Góralczyk z Akademii Humanistycznej w Ciechanowie przedstawił krótki wykład na temat partnerstw lokalnych z udziałem samorządu, sektora prywatnego i organizacji ngo. W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Europa i My Daniel Prędkopowicz, który przedstawił możliwości pozyskiwania grantów w ramach konkursu „Działaj lokalnie” oraz omówił możliwości pozyskiwania środków unijnych, w tym dla samorządów w ramach  PO KL .Po nim głos zabrał Zastępca Burmistrza Nasielska Tadeusz Nalewajk, zastępujący przebywającego na zwolnieniu lekarskim burmistrza, który omówił realizację deklaracji podpisanej w 2007r.. Odniósł się on również do tematu pozyskiwania środków unijnych,    zaznaczył jak istotny to punkt dla lokalnych społeczności. Zastępca Burmistrza Nasielska obiecał., że deklarację dotyczącą rozwiązywania problemów gminy Nasielsk w 2008r. przekaże w przeciągu kilku dni koordynatorce.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Nowodworskiego Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Anna Kaczmarek, Sekretarz Nasielska i radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Maria Kowalska, radni powiatu nowodworskiego(Stanisław Tyc i Andrzej Królak) oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Leszczyński, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Nasielsk oraz kierownicy wydziałów w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz mieszkańcy- razem obecnych było ponad 50 osób.

Tylko nieliczni mieszkańcy przybyli z własnych chęci, zasadnicza większość to urzędnicy, którzy na debacie byli „niejako służbowo”. Stąd też nie było wielu głosów zgłoszonych do dyskusji. Poruszono sprawę przynależności Nasielska do Sądu Rejonowego w Pułtusku co skutkuje tym, że mieszkańcy gminy muszą na różnego rodzaju rozprawy udawać się do odległego Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Ostrowie Mazowieckiej czy Łomży. Nie cieszyły się również zainteresowaniem ankiety skierowane do mieszkańców zamieszczone w połowie kwietnia w Życiu Nasielska, czasopiśmie samorządu gminnego o nakładzie 1000 egz., których przekazana ilość to 3 jedynie. W ankietach wskazano: problemy w sprawach mieszkaniowych, w utrzymaniu dróg, likwidację wiejskich szkół oraz niewystarczającą pomoc rolnikom w gminie.

Informacja o debacie została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz w Tygodniku Mazowieckim  Nr.20 z dnia 13 maja 2008r. i w Życiu Nasielska Nr.10 z dnia 16 maja 2008r.

 

 

Stowarzyszenie Europa i My