Pomiń menu

Debata z mieszkańcami Kunowa

Stowarzyszenie Przyjazna Gmina w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz głos – Masz wybór" zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Kunów na debatę publiczną pt. " Porozmawiajmy o Mieście i Gminie Kunów – zabierz głos. Zostaną przeprowadzone dwie debaty. Pierwsza debata zostanie przeprowadzona w dniu 07.05.2008r ( środa) w GCI na Sali Obrad w Kunowie. Druga debata odbędzie się wdniu 09.05.2008 r. (piątek) w Zespole Szkół Zawodowych w Kunowie na Świetlicy. W obu debatach swoje uczestnictwo potwierdzili obaj burmistrzowie. W zorganizowanych debatach będą również uczestniczyć władze samorządowe, radni MiG Kunów, władze oraz radni powiatu ostrowieckiego, radni sejmiku wojewódzkiego z terenu powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, lokalni przedsiębiorcy, oraz mieszkancy. Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

Przyjazna Gmina