Pomiń menu

W Skarszewach Burmistrz się nie odważył…

 Ponieważ w naszej Gminie, na początku roku odbyły się we wszystkich Sołectwach spotkania sprawozdawczo-informacyjne z Burmistrzem Dariuszem Skalskim, nasze Stowarzyszenie(Koło mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Kamierowo), po uzgodnieniu z organizatorami Akcji "Masz głos, masz wybór", postanowiło odstąpić od organizowania debaty i wystąpić z prośbą do burmistrza o wypełnienie deklaracji. Wysłaliśmy również do Burmistrza list intencyjny w tej sprawie. Kontaktowaliśmy się z Urzędem kilkakrotnie, prosząc o datę wyznaczenia spotkania. Zapewniano nas, że data taka zostanie ustalona, a wtrakcie spotkania Burmistrz deklarację wypełni. W dniu dzisiejszym poinformowano nas, że Burmistrz odmawia wypełnienia deklaracji i spotkania z przedstawicielami naszej organizacji oraz nie upoważnia Sekretarza Gminy do jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do samodzielnego ustalenia zamierzeń Burmistrza i dokonania wyboru tych działań, ktore będziemy monitorować. Działania wybrano na podstawie Uchwał Gminy, wywiadów prasowych i założeń Budżetowych Gminy Skarszewy.

Stowarzyszenie "Koło mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Kamierowo"