Pomiń menu

Stowarzyszenie "Koło mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Kamierowo"

Organizacja zajmuje się pozyskiwaniem środków niezbędnych do podnoszenia infrastruktury wsi, organizacją imprez okolicznościowych, mających na celu integrację mieszkańców, jesteśmy w trakcie uruchamiania punktu bibliotecznego na wsi i tworzenia świetlicy multimedialnej, bierzemy udział w konkursach grantowych. Na bieżąco śledzimy potrzeby mieszkańców i staramy się wspólnie zaradzić. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą(socjolog społeczności lokalnych, pedagog, informatyk, matematyk), oferujemy więc dzieciom pomoc pozalekcyjną. Ściśle współpracujemy z Sołtysem wsi i Radą Sołecką, które wspierają nasze działania i inicjatywy.