Pomiń menu

Mieszkańcy Gminy Grabów nad Pilicą biorą sprawy w swoje ręce

…..pod takim tytułem ukazała się zapowiedz debaty w Echu dnia i taki tęż był przebieg spotkania. Władze odpowiedziały na zaproszenie, wójt przedstawił wizję rozwoju infrastruktury gminy, natomiast mieszkańcy widzą problemy niższego rzędu np: udostępnienie placu zabaw dla małych dzieci, poprawy oświetlenia ulic, nawierzchni dróg, potrzebę budowy chodników, oczekują wsparcia  w uruchomieniu przedszkola. Relacje z przebiegu debaty ukażą się na łamach Echa dnia już w najbliższy piątek oraz w  Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kozienicach,, Nasz Powiat"

Dziękujemy wszystkim którzy wspierali nas w przygotowaniach, mieszkańcom i Władzy Samorządowej za udział.

Organizatorzy Stowarzyszenie GRABO,,Wspólne działanie łączy"

 

                                                               Teresa Bogumił

                                                              ( 048) 662 72 17

GRABO