Pomiń menu

Stowarzyszenie GRABO "Wspólne działanie łączy"

Stowarzyszenie GRABO powstało 16.04.2008 r. Pomysł stworzenia organizacji zrodził się z silnej potrzeby zmian w naszej społeczności. Od dłuższego czasu zauważalna jest bierność społeczna, władza swoje, mieszkańcy swoje, małe zainteresowanie wspólnym rozwiązywaniem problemów. Samorząd zajmuje się ustanawianiem norm, kontrolą ich przestrzegania –natomiast obywateli nikt nie pyta o zdanie, lub sami nie wiedzą w jaki sposób zapytać. Większość mieszkańców jest niezadowolona, ale po bliższej analizie przeprowadzonych badań okazuje się że tak naprawdę: ,,dobrze jest jak jest, jesteśmy zadowoleni’’ Pomimo braku przedszkola, świetlicy dla młodzieży, festynów i innych miejsc spotkań dla mieszkańców. Postanowiliśmy wspólnie potrząsnąć społeczeństwem, chcemy być wyróżniającymi się postaciami na społecznej scenie zmian. Nasze powodzenie zależy od umiejętności pobudzenia aktywności obywateli, i od ich rzeczywistego zaangażowania. Nasze działania skupiają się na szkoleniach, spotkaniach, tworzeniu map oddolnych problemów, wskazywaniu problemów, pokazywaniu metod ich rozwiązywania, a niekoniecznie na ich rozwiązywaniu. Dwa lata działań dały nam pełniejszy obraz społeczny ( po raz trzeci udział w akcji ,, masz głos…) widzimy zmiany, dorastamy do roli czynnika animującego i wspierającego. Budowanie długofalowej współpracy i związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami i firmami oraz obywatelami to nasz cel.