Pomiń menu

Kraków – relacja z debaty – 28 maja 2008

 

Debata, którą poprowadził Mateusz Górka ze Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej dotyczaca problemów komunikacyjnych odbyła się 28 maja 2008, godz. 19.00 (środa) w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości ul. Kijowska, sala nr 5. Debata została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos Masz Wybór pod patronatem Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Organizatorem była koalicja stowarzyszeń działających razem jako Projekt Kraków (Obywatelskie Forum Demokratyczne, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Krakowska Rada, Samorządów Uczniowskich, Forum dla Polski). 

W debacie udział wzięli z Forum Mobilności: Dariusz Niewitała, Tomasz Zwoliński,Rafał Terkalski, twórca portalu www.nocne-krakow.pl oraz Piotr Kącki ze ZDiTu. 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja inicjatywy Projekt Kraków, który najlepiej oddaje wypowiedź profesora prof. Michała Kuleszy: „Demokracja nie kończy się na uczestnictwie w akcie wyborczym. Potrzebna jest obywatelska debata – jako stały fragment gry pomiędzy samorządem a mieszkańcami”. 

Po niej koordynatorzy Forum Mobilności opisali swoje działania w ramach projektu, podejmowane akcje promocyjne, kładąc nacisk na sukcesy i porażki tej inicjatywy, zauważając m.in. brak zaangażowania mieszkańców oraz bardzo niską frekwencję podczas debat a także brak zaangażowania radnych dzielnic. W działalności Forum Mobilności wyraźnie widać, iż twórcom tej idei zależy nie tylko na lepszym funkcjonowaniu szeroko pojętej komunikacji miejskiej, ale i na dialogu pomiędzy urzędnikami a mieszkańcami Krakowa i ekspertami. 

Kolejnym prelegentem był Rafał Terlikowski z inicjatywy www.nocne-krakow .pl. Opowiadał o trudnych początkach i o oporze z jakim się spotykał szczególnie ze strony ZDiTu, podkreślając jednak otwarte podejście wiceprezydenta Starowicza. Wyraźnie zaznaczył brak pomysłu ze strony miasta na sposoby zachęcania obywateli do działalności na rzecz miasta. Zwrócił również uwagę, że wsparcie medialne było decydującym czynnikiem motywującym urząd do podjęcia dialogu. 

Piotr Kącki ze ZDITu przedstawił administracyjną stronę komunikowania się z mieszkańcami. Niejednokrotnie podkreślił brak możliwości działania wynikając z ograniczonego budżetu.  

Po części wprowadzającej rozpoczęła się dyskusja. Czasami dyskusja odbiegała od tematu. Podczas debaty poruszono wiele problemów: problemy linii 164, rentowność połączeń a zapotrzebowanie mieszkańców, zastanawiano się, dlaczego ocena połączeń traktowana jest wybiórczo. Jak przykład podano linię 5, która mimo iż przynosi straty została na prośbę mieszkańców wydłużona i jest nie zapełniona. Urząd niejako ustąpił mieszkańcom decydując się na realizację tego postulatu. Jako powód podano niemożność wypracowania skutecznej metody komunikacji z mieszkańcami, do których nie docierały merytoryczne argumenty i sporządzone analizy. Kolejny poruszonym problemem były sposoby motywacji mieszkańców przez władze miasta do zaangażowania się na rzecz wspólnoty. Rafał Terkalski na podstawie swojego przykładu dowodził, że pomysły z zasady są na wejściu odrzucane, po czym dopiero po intensywnym zaangażowaniu się mediów wdrażane jako własne. Gdy uczestnicy debaty przestawiali konkretne problemy do rozwiązania spotykali się od razu z murem ograniczonych możliwości: umieszczenie planu miasta Krakowa na przystankach, naniesienie na jedną mapę linii autobusowych i tramwajowych, tak aby widoczne były połączenia. Władze nie rozumieją, ze komunikacja w obrębie miasta wymaga niejednokrotnych przesiadek, czasami też z tramwaju na autobus. Kolejnym problem stanowiło to jak powinien przebiegać proces informowania mieszkańców. Przy tym temacie została zgłoszona propozycja, aby aktywnie poszukiwać nowych adresatów choćby poprzez bazę mailingową organizacji pozarządowych. Padły głosy, iż mimo informacji z tygodniowym wyprzedzeniem pojawiają się w biurze rady miasta oraz w gazetach, odzew jest znikomy. 

Debata zakończyła się po 1,5 godzinej dyskusji co pokazuje, że nawet w tak ograniczonym ilościowo gronie ludzi temat komunikacji i komunikowania się jest bardzo ważny dla mieszkańców. Komunikacja w obrębie Krakowa działa w zdecydowanie nie satysfakcjonujący sposób. Wyłoniła się potrzeba motywowania mieszkańców. Czy przez słuchanie, czy przez realizacje zgłaszanych pomysłów jako projekty obywatelskie, czy przez zwykłe docenienie.

Debata spotkała się z bardzo niskim zainteresowaniem mieszkańców, co świadczy o tym, ze również organizacje pozarządowe zmagają się z problemem komunikowania się z mieszkańcami. 

Obywatelskie Forum Demokratyczne