Pomiń menu

Happening w Miasteczku Śląskim

 w dniu 27 maja na Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim nasze stowarzyszenie Przymierze Śląskie uhonorowało listem gratulacyjnym i kwiatami przewodniczącego Rady Miejskiej p.Józefa Myśliwczyka z okazji 18 lat pracy samorządowej. Przy okazji Roman Boino przedtawił na czym polega projekt "Masz Głos , Masz Wybór" i zachęcał do wzięcia w nim  udziału.

Stowarzyszenie Przymierze Śląskie