Pomiń menu

31maja i 1 czerwca zmieniły obraz Jarczowa w wielkie widowisko.

Ku zaskoczeniu wszystkich, w Jarczowie udało się jednak zorganizować coś nietypowego z udziałem około 400 osób. Pod patronatem Radio Lublin i Tygodnika Tomaszowskiego, z udziałem dwóch posłów, miały miejsce następujące wydarzenia: I Wojewódzki Rajd po Grzędzie Sokalskiej oraz Biesiada Integracyjna z Koncertem Słodkich Serc. Do organizacji tych przedsięwzięć włączyła się niezliczona grupa osób, którym nie jest obojętne to, co dzieje się w gminie. Miała miejsce nie tylko integracja społeczności lokalnej, uruchomiono potencjał w ludziach oraz zaktywizowano mieszkańców.  Na tę okoliczność wydana została kartka pocztówkowa, która trafiła do 500 mieszkańców Gminy Jarczów.
Opracowano 3 szlaki turystyczne, którymi przemierzali uczestnicy wojewódzkiego rajdu. Niebawem szlaki zostaną opublikowane. Panie z 6 Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały stoły biesiadne z regionalnymi potrawami, a Pan Wójt ufundował dla nich nagrody. Bractwo Rycerskie zaprezentowało turniej o honor. Szwadron Kawalerii Ułańskiej zademonstrował paradę konną. Wiele zespołów z powiatu prezentowało swój dorobek artystyczny na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury.
Organizacja nasza zaistniała na dobre w tym regionie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Życia"