Pomiń menu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Życia"

Organizacja nasz powstała 12.11.2001r.,do 10.01.2008r. siedzibą stowarzyszenia był Lublin. Dotychczas zrealizowaliśmy następujące projekty: Przedsiębiorczość-kluczem do rozwoju, Ziemia naszym wspólnym domem, Z ekologią na ty ,Szlakiem bocianich gniazd w Gminie Jarczów, Wojewódzki Spływ Kajakowy, Wojewódzki Rajd po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym. Ponadto realizowaliśmy zadania na zlecenie Kuratorium Oświaty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, z MOPR w Lublinie na organizację imprez turystyczno -wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Realizowaliśmy również zadania na zlecenie UW z zakresu kultury, to wojewódzkie konkursy literackie i plastyczne, z Urzędu Miasta Lublin z Wydziału Kultury i Miejskiego Inspektoratu Zdrowia i Pomocy Społecznej. Braliśmy udział w projekcie wymiany młodzieżowej oraz w Euroregionie Bug. Na terenie Gminy Jarczów założyliśmy Partnerstwo Lokalne.