Pomiń menu

Twórcza diagnoza w Lubaszu

Poszukujemy nowych wolontariuszy do akcji "Masz głos masz wybór" a także zapraszamy i zachęcamy wszystkich mieszkańców, działaczy społecznych i samorządowych, przedsiębiorców a także młodzież do pomocy i udziału w twórczej diagnozie kompetencji i potrzeb mieszkańców gminy Lubasz, która przeprowadzona będzie w dniach 23-28 czerwca przez wolontariuszy Stowarzyszenia "Bliżej Siebie i Natury" oraz 12 studentów z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z Poznania.

Celem akcji jest stworzenie jak najdokładniejszej mapy problemów i inicjatyw w gminie Lubasz, która będzie odzwierciedlać a zarazem obejmować wszystkie kluczowe potrzeby i dotychczasowe działania mieszkańców na rzecz rozwoju wsi i lokalnej wspólnoty. Jednocześnie ma ona ukazać kierunki i możliwości rozwoju gminy w oparciu o model współpracy samorządu z organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami oraz z mieszkańcami gminy – poszczególnych sołectw, a nawet ulic czy osiedli.

Spotkanie organizacyjne z osobami zainteresowanymi pomocą i udziałem w akcji odbędzie się w czwartek 19 czerwca o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaszu przy ul. Szkolnej 2.

Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury