Pomiń menu

Gmina Jerzmanowice-Przeginia za 10 lat

   Gimnazjaliści z Jerzmanowic wspólnie z Gminnym Osrodkiem Kultury zorganizowali debatę na temat ,,Gmina Jerzmanowic-Przeginia za 10 lat". Spotkanie miało charakter sesji samorządowej prowadzonej przez Przewodniczącą Rady Gimnazjum Katarzynę Polak. W dyskusji oprócz młodzieży uczestniczyli radni  i  wójtowie pierwszej i obecnej kadencji, osoby organizujące samorząd na terenie podkrakowskich wsi w tym rownież w naszej gminie oraz mieszkańcy. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Powiatu Krakowskiego i Sejmiku Wójewództwa Małopolskiego.  Podsumowano dotychczasową pracę, ale najwięcej emocji budziła debata. Gimnazjaliści wyłonili Radę Gimnazjum, która przygotowała bardzo merytoryczne tezy i pytania dotyczące błędów w dotychczsowym działaniu oraz szukania sposobów na przyspieszenie rozwoju Gminy i usprawnienie jej pracy. Władze samorządowe wsłuchując sie w propozycje młodzieży obiecały ,,poprawę". Dodatkowo Wójt zaprosił gimnazjalistów do pracy nad strategią gminy. Młodzież przeprowadziła też anonimowe ankiety na temat wywiązywania się z UG z zadań. Wyniki zostały przedstawione Wójtowi, który na spotkaniu z uczniami dokonał analizy wyników i obiecał m.in. poprawę obsługi interesantów przez urzędników. Zaktywizowanie prac nad pozyskaniem środków zewnętrznych. Wyniki ankiety i spotkania z Wójtem zostały zamieszczone w lokalnej prasie. teraz przygotowujemy sprawozdanie z debaty.

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach