Pomiń menu

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach

Gimnazjaliści stale angażują się w życie społeczności lokalnej. Przeprowadzili kampanię na rzecz integracji Polski z UE, przygotowali biuletyn tematyczny, który został rozprowadzony wśród mieszkańców. Zaangażowali do pomocy Urząd Gminy i lokalną gazetę ,,Ostaniec" oraz UKIE w Krakowie. Prowadzili kampanię na rzecz udziału w referendum europejskim. Organizują spotkania i debaty z lokalnymi działaczami społeczno-politycznymi, w tym z władzami Gminy. Przygotowali dwa spotkania z parlamentarzystami. Przeprowadzili kampanię na rzecz wysokiej frekwencji w wyborach parlamentarnych 2007r.-wzrost frekwencji o 13 %. Cyklicznie przeprowadzają badania sondażowe na temat wywiązywania się UG ze swoich zadań. Uczniowie organizują młodzieżowe wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe i referendum unijne.