Pomiń menu

Festyn Garbowski 2008

W niedzielne popołudnie 8 czerwca odbył się Festyn Garbowski 2008, którego organizatorami byli członkowie koalicji zawiązanej w celu realizacji akcji „Masz głos. Masz wybór”. Celem festyny poza rozrywką i zabawą było zintegrowania naszej gminnej społeczności, oraz pokazanie że wspólne działanie i obywatelska aktywność może rozwiązać wiele problemów i poprawić jakość życia. Program festynu dawał możliwość zaprezentowania się różnym organizacjom działającym na naszym terenie. Na festynie obecni byli samorządowy wszystkich szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów, zaś Dziennik Wschodni obiją patronatem naszą imprezę.  Poza licznymi atrakcjami podczas festyny rozstrzygnięto kilka konkursów m.in. na najlepszy wypiek i konkurs wiedzy o samorządzie, gminie, Garbowie.

Program festynu znajduje się na stronie www.wspolnota.dzs.pl

 WSPÓLNOTA GARBOWSKA