Pomiń menu

"Masz głos masz wybór" podczas dni NGO w Bytomiu.

W dniach 13 – 15 czerwca odbyły się w Bytomiu dwa znaczące wydarzenia, gromadzące rzesze mieszkańców naszego miasta na Rynku i w centrum miasta. 13 – 14 czerwiec, to corocznie obchodzone Dni Organizacji Pozarządowych, zaś 13 – 15 czerwiec to Dni Bytomia.

Skorzystaliśmy z nadarzającej się okazji i prezentując na Rynku, pośród stoisk innych NGO – sów, swą działalność, propagowaliśmy akcję Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów „Masz głos masz wybór”, której uczestnikami jesteśmy.

Prowadziliśmy osobiste rozmowy z mieszkańcami Bytomia, informując, iż mają głos nie tylko przy urnach wyborczych, lecz również mogą (jest to ich niejako obywatelska powinność) interesować się na bieżąco tym, co robi samorząd. Czy obietnice przedwyborcze, które składał Prezydent m. Bytomia pan Piotr Koj są realizowane, jeśli tak, to w jakim stopniu zaawansowania. Rozdawaliśmy ulotki, a że Fundacja Batorego dosłała dodatkowe materiały promujące akcję, były i przypinki dla małych bytomian. Zapraszaliśmy rozmówców na naszą stronę internetową www.maszglos.bytom.tk założoną dla potrzeb akcji, by zabierali głos. By pisali, co dobrego (ich zwyczajnym, mieszkańców okiem) zrobił pan Prezydent, jakie sprawy wymagają szczególnej uwagi władz samorządowych. Akcja będzie kontynuowana przez nas przez cały czerwiec w centrum Bytomia, oraz w jego poszczególnych dzielnicach. Zamieścimy również relację fotograficzną i dżwiękową.

Spółdzielnia Socjalna RedHead