Pomiń menu

Działania w Jeleniej Górze w sciezce podstawowej i rozszerzonej.

Mieliśmy trudności w ustaleniu terminu debaty.

Pierwotny zaproponowany przez Pana Prezydenta termin na 25 czerwca -nie jest możliwy do realizacji z przyczyn od nas niezależnych.

Próbujemy ustalić kolejny termin.

Działania w ścieżce rozszerzonej  trwają i znajdują sie prawie  na finiszu.

W przyszłym tygodniu będziemy  szlifowali tekst  dokumentu -strategii.

W imieniu Koalicji

Danuta Jakubiec

Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej – Biuro Porad Obywatelskich