Pomiń menu

Spotkanie "angażujące" mieszkańców Tarnowa z radnym Rady Miasta – stowarzyszenie "OSAR"

 We wtorek 17 czerwca w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Regionalnej „OSAR”, w Sali konferencyjnej, odbyło się spotkanie mieszkańców miasta Tarnowa z radnym Rady Miejskiej panem Grzegorzem Kądzielawskim. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, jako działanie, mające angażować mieszkańców do czynnego udziału w życiu samorządu lokalnego. Spotkanie miało charakter debaty publicznej. Wzięło w nim udział 22 mieszkańców naszego miasta. Chodziło nam głównie o to, by mieszkańcy Tarnowa mogli powiedzieć panu radnemu, co chcieliby w mieście zmienić, gdzie widzą problemy, i jakie Rada Miasta widzi szanse, by te problemy rozwiązać.

Przez prawie 2.5 godziny radny Grzegorz Kądzielawski dzielnie zmagał się z pytaniami i wnioskami mieszkańców. Odpowiadał chętnie i szczegółowo. Rozpiętość tematyki była bardzo duża – od problemu psich odchodów zalegających na osiedlowych trawnikach, po fundusze UE, z których ma szanse korzystać Tarnów.

Radny notował wszystkie sugestie mieszkańców, wysłuchiwał problemów, obiecywał, że wszystkiemu przyjrzy się osobiście. Opowiadał również, co mu się już udało zrealizować, a co nie, podczas trwania obecnej kadencji Rady.

Spotkanie przebiegało w przyjemnej i przyjaznej atmosferze, zakończyło się wspólnymi fotografiami, oraz luźniejszymi rozmowami przy poczęstunku, który przygotowano dla wszystkich uczestników dyskusji.

Radny Kądzielawski bardzo przychylnie wypowiadał się o przeprowadzonej akcji, obiecał poparcie i propagowanie naszych działań.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Regionalnej "OSAR"