Pomiń menu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Regionalnej "OSAR"

Stowarzyszenie „OSAR” tworzy grupa Tarnowian zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Wśród naszych członków znajdują się m.in. pracownicy nauki, prawnicy, pracownicy firm prywatnych, samorządowcy. Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizowanie, integrowanie i wspieranie rozwoju środowiska lokalnego, realizowane, jak dotąd, przez nieodpłatną pracę członków Stowarzyszenia, umożliwiającym członkom społeczności lokalnej korzystanie ze specjalistycznego doradztwa z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy, prawa budowlanego i wodnego.