Pomiń menu

Sprawozdanie z organizacji debaty z prezydentem Zielonej Gory

Rozmowy z rzecznikiem biura Prezydenta rozpoczęły się w połowie kwietnia, kiedy to zostały przedstawione cele i zadania akcji "Masz głos masz wybór" realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Szkołę Liderów przy współpracy Banku Żywności w Zielonej Górze i Towarzystwa Integracji Społecznej w Zielonej Gorze, jako uczestników akcji. Kolejne spotkanie odbyło się 6.05, na którym został przedstawiony rzecznikowi Prezydenta projekt planowanej debaty wraz z zebranymi wcześniej pytaniami z zakresu kultury i inwestycji. Projekt zawierał: pisemne zaproszenie Prezydenta wraz z regulaminem, katalog 16 pytań z zakresu kultury inwestycji prowadzonych lub planowanych na teranie miasta Zielona Góra.
Początkowo zasugerowaliśmy (przedstawiciel Banku Żywności w Zielonej Górze) termin przeprowadzenia debaty na 15.05, jednak ze względu na napięty harmonogram spotkań Prezydenta termin ten został przełożony na 20.05. To była data umowna. Kolejne spotkanie z rzecznikiem planowane było na 13.05, jednak z przyczyn niezależnych było ono przekładane z dnia na dzień. W rezultacie doszło do niego 16.05, kiedy to okazało się, że wcześniej sugerowana data przeprowadzenia debaty jest niemożliwa do realizacji z powodu posiedzenia Rady Miasta, wówczas ustalono termin debaty na 19.05.

Dnia 19.05.08 r. o godz. 16:00 w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła sie publiczna debata mieszkańców miasta Zielona Góra z władzami miasta. debata została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji " Masz głos, masz wybór".
Na spotkanie zostali zaproszeni mieszkańcy miasta Zielone Góra, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni oraz studenci.
Spotkanie otworzyła Emilia Inglot wolontariuszka Banku Żywności w Zielonej Górze, przedstawiając cele akcji oraz osoby prowadzące.Następnie głos zabrał mgr Piotr Pochyły, wyznaczony na moderatora. który przedstawił plan spotkania. Dalej głos zabrał pan Tomasz Nestorowicz, rzecznik biura Prezydenta, który usprawiedliwił nieobecność zaproszonego gościa.W kolejnej części spotkania obecni na Sali zainteresowani wyrazili, na zasadach luźnej pogadanki, swoje zainteresowanie bieżącymi sprawami, z jakimi boryka się Zielona Góra. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie kultury i niepełnosprawności.Pan Ryszard Błażyński prezes stowarzyszenia "Debiut", zaproponował nowy image Zielonej Góry, jako miasta humoru i dowcipu. Zaapelował o rozwój małych kawiarenek, w których młodzi ludzie będą mogli spędzać swój wolny czas. W dalszej kolejności pani Maria Miłuch zwróciła uwagę na stan toalet w zielonogórskim szpitalu, a rzecznik ds. osób niepełnosprawnych stwierdził, że zielonogórska architektura, jak i obiekty sportowe są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Towarzystwo Integracji Społecznej

Fundacja Bank Żywności w Zielonej Górze

Towarzystwo Integracji Społecznej