Pomiń menu

DEBATA – Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Cybinka.

W dniu 02 czerwca 2008 r. w sali Urzędu Miejskiego na wniosek Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju  PRO-EKO odbyła się debata na temat: Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Cybinka.

Na debatę zaproszono komendanta Policji Powiatowej w Słubicach,  komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach i komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Cybince, przedstawicieli kół łowieckich z ternu Gminy Cybinka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka oraz dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach. Udział w debacie wzięli: członkowie Stowarzyszenia, radni Rady Miejskiej w Cybince, sołtysi, poseł Marek Cebula i mieszkańcy gminy.

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO Cybinka