Pomiń menu

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO Cybinka

Stowarzyszenie działa od 2001. Liczy 30 czlonków, w tym 4 honorowych. Motywem powołania było zwrócenie uwagi na ochronę środowiska, wykorzystanie walorów i ocalenie naturalnego środowiska. Od 6 lat zrealizowano szereg projektów na rzecz społeczności lokalnej i w wielu uczestniczy jako współrealizator. Działalność obejmuje budowanie więżi wśród mieszkanców. Poprzez organizację festynów, konkursów, koncertów ukazujemy dorobek kultuiralny społecznoiści gminnej utrwalając zachowania proekologiczne. Członkowie biorą udział w sesjach miejskich, zgłaszając problemy mieszkanców. Wspierane są inicjatywy Rady i Burmistrza w zakresie zadań inwestycyjnych. Prowadzone są działania na rzecz ludzi, szczególnie dzieci potrzebujących wsparcia społecznego i osób niepełnosprawnych. Poprzez organizację zajęć wyzwalamy społeczną energię na podejmowane działań powodujących odbudowę więzi pomiędzy pokoleniami, pobudzenie aspiracji społecznej do działań o dbałość o swoje posesje, otoczenie, wieś, miasto.