Pomiń menu

Podpisanie deklaracji przez wójta Lubiewo

W dniu 11.05.2008 roku Wójt Gminy Lubiewo podpisał deklarację, będącą kontynuacją założeń zdeklarowanych w roku 2007.

Jako najważniejsze problemy lokalne wskazał:

1. Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków w Bysławiu,
2. Brak kanalizacji w Klonowie, Suchej, Cierplewie, Trutnowie, Płazowie,
3. Brak odpowiednich pomieszczeń do świadczenia usług rehabilitacyjnych,
4. Zły stan ścieżek rowerowych, chodników, ulic,
5. Brak wodociągu w Brukniewie i Lubiewie.

Jako główne problemy, które pragnie rozwiązać podczas swojej kadencji wskazał:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych,
2. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania gminnych inwestycji,
3. Współpraca z gminami ościennymi, starostwem powiatowym w zakresie projektów regionalnych (np. budowa ścieżek rowerowych),
4. Fizyczna realizacja konkretnych inwestycji.

Działania zaplanowane do realizacji w roku 2008, które w części są już realizowane to:

1. Rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Bysławiu,
2. Rozpoczęcie budowy kanalizacji I etap – zadanie: Klonowo, Sucha, Cierplewo,
3. Dokończenie przebudowy Ośrodka Zdrowia w Bysławiu,
4. Dokończenie budowy 2 kortów do tenisa ziemnego w Lubiewie,
5. Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania kąpieliska w Bysławiu,
6. Przygotowanie programu budowy ścieżek rowerowych,
7. Przygotowanie dokumentacji i wniosku do programu "Odnowa wsi",
8. Budowa wodociągu w Brukniewie i Lubiewie.

Wójt zobowiązał się do bieżącego informowania pracowników PKCDL FRDL o postępach w realizacji założeń na rok 2008.
 

Pomorsko – Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy