Pomiń menu

W Wałbrzychu demokracja zadziałała.

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór”  w dniu 26 czerwca 2008 o godzinie 16-tej w Wałbrzychu odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Wałbrzycha z prezydentem miasta Piotrem Kruczkowskim. Organizatorem debaty było stowarzyszenie „Przyjazny Wałbrzych”. Miejscem spotkania było Publiczne Gimnazjum nr 6 w dzielnicy Piaskowa Góra, przy ul. Głównej 2. Tematem rozmów z prezydentem były perspektywy rozwoju Wałbrzycha. Prezydent przedstawił prezentację planów rozwoju będących w trakcie realizacji a następnie pytania zadawali mieszkańcy. Przedstawiali dostrzegane przez siebie problemy dotyczące problemów dzisiejszych, jak np. wałbrzyskie drogi, maszt antenowy, i zwrócili uwagę na niewykorzystane turystyczne możliwości rozwoju regionu. Frekwencja nie była wysoka (ok. 20 osób), ale sam fakt możliwości bezpośredniej rozmowy mieszkańców z prezydentem miasta ma duże znaczenie w odniesieniu do celów akcji „Masz głos, masz wybór”.

Przyjazny Wałbrzych