Pomiń menu

Przyjazny Wałbrzych

Organizacja w 2007 uczestniczyła w akcji "Masz głos, masz wybór". W swoim mieście zainicjowaliśmy akcję "Czysty Wałbrzych" dotyczącą sprzątania po swoich psach. W 2007 roku stowarzyszenie uczestniczyło w akcji "Masz głos, masz wybór", kolejno realizując zadania akcji i opisując je w raportach. Niezależnie od akcji "Masz głos. masz wybór" stowarzyszenie uzyskało dotację i zrealizowało projekt finansowany przez Urząd Gminy w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej pn. "Trzeźwo myśląca młodzież - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży w wieku 13 - 19 lat w ramach zapobiegania patologiom związanym ze spożywaniem alkoholu" . Zadanie było realizowane przez stowarzyszenie "Przyjazny Wałbrzych" we współpracy z dwoma zespołami szkół i objęło akcją około 700 uczniów. Po zakończeniu projektu stowarzyszenie uzyskało pozytywna rekomendację dyrekcji obu zespołów szkół i zakończyło zadanie wymaganym sprawozdaniem i rozliczeniem finansowym.