Pomiń menu

Rajd rowerowy po Ziemi Szczercowskiej

Rajd rowerowy po Ziemi SzczercowskiejW dniu 28.06.2008 roku, w ramach akcji „Masz wybór – Masz głos”, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Brzezie” zorganizowało Rajd rowerowy po Ziemi Szczercowskiej. Rajd miał na celu promocję walorów turystyczno – przyrodniczych gminy Szczerców, wzmacnianie integracji społeczności wiejskiej, propagowanie idei samorządowej oraz zwiększenie zainteresowania władz gminy problemami mieszkańców, zwłaszcza południowej części gminy Szczerców. Rajd został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego.

Uczestnicy rajdu z uśmiechem na ustach pokonali trasę liczącą ponad 20 kilometrów. Dopisała pogoda. Trasa rajdu wiodła m.in. przez miejscowości położone w południowej części gminy Szczerców (Trakt Puszczański, Stanisławów Pierwszy, Leśniaki, Bednarze, Brzezie, Kozłówki). Południowa część gminy jest najbardziej narażona na niekorzystne oddziaływanie pobliskiej kopalni węgla brunatnego. Władze gminy Szczerców jednak o tym zapominają, chociaż wpływy do budżetu gminy związane z rozwojem kopalni są znaczne. Nie są również podejmowane żadne działania w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 483. Rozwój kopalni i pobliskiej elektrowni wywołał kumulację ruchu, który zmienił jej znaczenie i przeznaczenie. Droga nr 483 jest obecnie ciągiem komunikacyjnym o natężeniu ruchu porównywalnym z drogami krajowymi.

Mimo stopniowego obniżania się poziomu wód gruntowych i wysuszania terenów, w południowej części gminy Szczerców można jeszcze spotkać miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym i turystycznym. Przekonali się o tym uczestnicy rajdu.

Wielu sympatyków akcji z powodu różnych obowiązków i konieczności opieki nad najmłodszymi, nie mogło wsiąść na rower. Wszyscy oni przybyli na finał rajdu – spotkanie przy ognisku. Kulinarne atrakcje oraz ruch na świeżym powietrzu wprawił wszystkich w dobry nastrój. Przekonaliśmy się, iż „integracja społeczności wiejskiej” nie jest pustym hasłem. Potrzebujemy wspólnych spotkań i rozmowy. Tylko wzajemne poznanie się wzmocni więź sąsiedzką i wyzwoli zaangażowanie, które pozwoli rozwiązywać problemy naszej wiejskiej społeczności.

Przy ognisku spotkały się wszystkie pokolenia. Dla najmłodszych była to jeszcze tylko zabawa, ale nieco starsi mogli poczuć, że nie warto zamykać się w domu i unikać zainteresowania sprawami sołectwa, gminy. Niektórzy już w następnych wyborach samorządowych, inni za kilka lat, pójdą  wybierać naszych przedstawicieli w sposób bardziej świadomy i z przekonaniem, że władze gminy są po to, aby reprezentować interesy całej wspólnoty samorządowej. Ważne jest również przekonanie, iż nawet garstka osób, nawet wobec niechęci władz gminy, może zrobić wiele pożytecznych rzeczy, których znaczenie jest tym większe, im trudniej je zrealizować.

Najmłodsi uczestnicy rajdu bawili się znakomicie i chyba na długo zapamiętają pierwszy rajd rowerowy po Ziemi Szczercowskiej. Dzieci poszukiwały skarbu piratów, ozdabiały balony i uczestniczyły w konkursie plastycznym. Oczywiście każde z nich otrzymało nagrody za udział w konkursach i każde z nich znalazło część skarbu piratów. Starsi uczestniczyli w konkursach sportowych.

Pierwszy Rajd rowerowy po Ziemi Szczercowskiej był nie tylko wydarzeniem, ale został uznany za sukces naszej wiejskiej społeczności. Już dzisiaj wiemy, iż w przyszłym roku odbędzie się kolejny. Jesteśmy przekonani, iż zakładane cele rajdu zostały zrealizowane. Wierzymy, że udało się nam zwiększyć zainteresowanie władz gminy problemami mieszkańców, zwłaszcza południowej części gminy Szczerców. Czy zmieni to nastawienia władz? Czas pokaże…

Rajd rowerowy po Ziemi SzczercowskiejRajd rowerowy po Ziemi SzczercowskiejRajd rowerowy po Ziemi Szczercowskiej

Wszyscy uczestnicy rajdu dziękują Fundacji im. Stefana Batorego za wsparcie finansowe, które umożliwiło nam organizację wspaniałej imprezy. Dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z rajdu na naszej stronie internetowej:
www.stowarzyszenie.twojaokolica.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Brzezie”