Pomiń menu

Rewelacyjne wrażenia podczas festynu w Ostrzeszowie!

 

W ramach akcji "Masz głos, masz wybór"  stowarzyszenie Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej prowadziło działania , mające na celu zainteresowanie mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów sprawami samorządu .Działanie angażujące mieszkańców do zainteresowania się sprawami samorządu,  zaplanowano w trakcie obchodów Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, które co roku organizowane są przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury, w dniach 28-29 czerwca, w formie festynu. Przygotowując się do festynu nawiązano współpracę z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie, którzy prezentowali i sprzedawali swoje artystyczne wyroby oraz z właścicielem pasieki, który promował i sprzedawał produkty pszczelarskie. Stoisko Forum przygotowano na dwa dni, w sobotę ( 15.00 – 20..00) i w niedzielę( 11.00- 20.00), w dwóch namiotach, w których prezentowano ulotki i informacje na temat akcji oraz przeprowadzano proste konkursy z pytaniami  z wiedzy obywatelskiej. Jednocześnie można było wypełnić ankietę społeczną oraz zadać pisemnie pytanie do burmistrza lub członków Rady Miejskiej. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w konkursach, ponieważ za każde pytanie była nagroda rzeczowa. Nagrody zostały ufundowane przez lokalnych sponsorów. W sumie w ankiecie wzięło udział 38 osób a 21 osób zadało pisemnie pytania do burmistrza lub członków Rady Miejskiej. Punktem kulminacyjnym działania angażującego mieszkańców sprawami samorządu, był lot reklamowy samolotu ze zrzutem piłeczek. Każda piłeczka ( 200 szt.) miała naklejone hasło akcji „ Masz głos, masz wybór” a 20 piłeczek miało dodatkowo naklejone numery. Osoba , która odnalazła piłeczkę z numerem ,otrzymywała nagrodę rzeczową. Dodatkowo, za zebranie największej ilości piłeczek również była nagroda. Lot samolotu wywarł ogromne wrażenie, gdyż był to nietypowy pomysł.

Po zakończonym festynie dokonano analizy wypełnionych ankiet a zebrane pytania zostały przesłane do burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Poniżej galeria zdjęć:

 

FORUM  ROZWOJU  ZIEMI  OSTRZESZOWSKIEJ

Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej