Pomiń menu

Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej

Stowarzyszenie powstało na bazie Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemi Ostrzeszowskiej w listopadzie 2002 roku, z inicjatywy członków komitetu założycielskiego, jako lokalna inicjatywa mająca za cel wspieranie różnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w naszym powiecie.Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju społ. i gospod. regionu między innymi przez współpracę z smorządami lokalnymi, wyrażanie swojej opinii na forum publicznym i w środkach masowego przekazu w kluczowych sprawach gospod. i społ. regionu.W listopadzie 2003 r.zorganizowana była debata społeczna n/t funkcjonowania służby zdrowia i naszego szpitala,w pżdzierniku 2006r.zorganizowane zostało spotkanie mieszkańców z radnymi samorzadów miejskiego i powiatowego,ktore było zapowiedzią dyskusji przedwyborczej w prasie lokalnej i na stronie internetowej.Corocznie prowadzona jest akcja charytatywna na rzecz uczniów ostrzeszowskich szkół,pochodzących z ubogich rodzin, pod hasłem- Niech Wielkanocny zajączek odwiedzi każde dziecko.W akcję włączyły się okoliczne szkoły które utworzyły grupy wolontariuszy kwestujące na rzecz akcji.