Pomiń menu

Akcja "Masz Głos Masz Wybór" w Lubieniu Kujawskim

Stowarzyszenie „Z drugiej strony” informuje, iż w Gminie Lubień Kujawski realizowany jest pierwszy etap akcji „Masz Głos Masz Wybór” finansowany z otrzymanego mikrograntu Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Pomimo braku możliwości odbycia debaty z Burmistrzem, o czym ostatnio informowaliśmy Stowarzyszenie „Z drugiej strony” postanowiło kontynuować działania w ramach akcji „Masz Wybór Masz Głos”. Po konsultacji z koordynatorem regionalnym akcji, postanowiliśmy, iż przejdziemy do realizacji kolejnego etapu akcji tj. monitoringu lokalnych władz. Monitoring będziemy prowadzić w oparciu o obietnice przedwyborcze oraz planowane zamierzenia inwestycyjne z Uchwały Budżetowej Gminy. Opracowana została związku z tym i rozpowszechniona ulotka informacyjna (nakład 2000 sztuk), w której przedstawiliśmy ogólne zasady akcji „Masz Głos Masz Wybór” poinformowaliśmy w niej, iż nie udało się doprowadzić do debaty z udziałem Burmistrza jednocześnie opisując, iż nie zaprzestajemy w związku z tym dalszych działań i będziemy prowadzili teraz monitoring lokalnych władz. W ulotce przedstawiliśmy zamierzenia inwestycyjne Gminy, oraz poprosilibyśmy mieszkańców o napisanie do nas artykułów dotyczących obietnic przedwyborczych, które moglibyśmy zamieścić w kolejnej edycji ulotek. Zależy nam na budowaniu dialogu pomiędzy lokalnymi władzami a mieszkańcami naszej Gminy, dlatego też zebrane pytania mieszkańców prześlemy Panu Burmistrzowi tak, aby mógł on się do nich ustosunkować. Następnie na przełomie września/października 2008 roku wydamy kolejną ulotkę. Opisane, w niej zostanie, co aktualnie dzieje się w Gminie, będzie miejsce na artykuły od mieszkańców oraz komentarze lokalnych władz tak, aby budować dialog społeczny. Takich ulotek także chcielibyśmy wydać 2000 sztuk.

Jesteśmy przekonani, iż przeprowadzenie akcji przyniesie zamierzone rezultaty. Jako Stowarzyszenie „Z drugiej strony” naszymi działaniami zmierzamy głównie do wspierania integracji, aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, rozwoju demokracji, upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa oraz promowania idei inicjatyw społecznych. Monitoringiem działań władzy lokalnej pragniemy doprowadzić do wzmacniania roli i skuteczności działań obywatelskich w życiu publicznym. Jednocześnie zapewniamy, iż jako Stowarzyszenie „Z drugiej strony” dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało.

Marek Wiliński

Wiceprezes Stowarzyszenia  

Z Drugiej Strony