Pomiń menu

Stowarzyszenie "Z Drugiej Strony"

- monitorowanie działań władzy lokalnej - wzmocnienie roli i skuteczności działań obywatelskich w życiu publicznym - wspieranie inicjatyw i działań zapewniających dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości - wskazywanie i piętnowanie niesprawiedliwości, dyskryminacji, korupcji, nepotyzmu, kumoterstwa i innych patologii - promowanie idei inicjatyw społecznych, w tym także proeuropejskich, na rzecz podnoszenia standardów życia mieszkańców gminy - działalność na rzecz aktywizacji zawodowej, sportowej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych - działania zmierzające do wykorzystania naturalnych zasobów gminy