Pomiń menu

Spotkanie liderów lokalnych organizacji pozarządowych- Stowarzyszenie "OSAR" Tarnów 3.07.2008r.

 W dniu 3.07.2008 roku w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Regionalnej "OSAR" odbyło sie spotkanie liderów lokalnych organizacji pozarządowych. Celem spotkania była dyskusja i wypracowanie form dialogu organizacji pozarządowych z samorządem, celowych i efektywnych form ich wzajemnego kontaktu i współpracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pięciu organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Tarnów. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszenia działającego na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie, stowarzyszenia kibiców lokalnej drużyny piłkarskiej, fundacji działającej na rzecz rozwoju miasta i prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, a także stowarzyszenie skupiające wolontariuszy, oraz oczywiście zarząd stowarzyszenia "OSAR". Na zebraniu debatowano na temat aktualnych relacji między organizacjami i administracją samorządową. Zarówno miasto jak i gmina Tarnów współpracują z NGO poprzez otwarte konkursy ofert. Nie wystepuje jednak dynamiczny rozwój współpracy. Otwarte konkursy ofert są szansą na zachowanie przejrzystości finansowania organizacji przez samorząd. Dają możliwośc podejmowania dodatkowych działań przez NGO. Niestety, rozliczanie i sprawozdania z realizacji zadania są to procedury czasochłonne, a dla nowo powstałych organizacji bardzo skomplikowane. Przedstawiciele organizacji zauważyli koniecznośc podpisywania umów wieloletnich na realizację zadań. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń. Zaplanowano podjęcie zadań zmierzających do uświadomienia, zarówno pracownikom samorządu, jak i pozarządowcom korzyści jakie niesie za sobą rzetelna współpraca. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Regionalnej "OSAR"