Pomiń menu

Spotkanie z Prezydentem Zielonej Góry z dnia 16.07.08.

 

W dniu 16.07.08. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie prezesa Zbigniewa Barskiego z Prezydentem Zielonej Góry panem Januszem Kubickim. W spotkaniu uczestniczyła także Z – ca Prezydenta pani W. Haręźlak. Tematem spotkania była realizacja programu "Masz głos, masz wybór" w Zielonej Górze. Prezes Barski przedstawił na jakim etapie realizacji programu są obydwie zielonogórskie organizacje: Bank Żywności i Towarzystwo Integracji Społecznej. Zaprosił pana Prezydenta do włączenia się w dalsze etapy realizacji oraz do wypełnienia jeszcze deklaracji i udziału w debacie podsumowującej.

Prezydent stwierdził, że składanie deklaracji na obecnym etapie mija się z celem, gdyż zadania są już ukończone lub w trakcie realizacji. W sprawie debaty podsumowującej zaproponował, aby włączyć się w debaty realizowane przez stowarzyszenie "Zielonogórskie Perspektywy". Szczegóły potencjalnej debaty oraz aktywizacji społeczeństwa zielonogórskiego prezes Z. Barski omówił z panią W. Haręźlak.

Towarzystwo Integracji Społecznej

Bank Żywności w Zielonej Górze

Towarzystwo Integracji Społecznej