Pomiń menu

Sprawozdanie z konkursu fotograficznego "Nasze miasto" organizowanego w Zielonej Górze

Dnia 12.09.2008r. przed budynkiem Centrum Biznesu w Zielonej Górze odbyła się wystawa fotograficzna pod tytułem „Nasze miasto”. Konkurs organizowany był przez Bank Żywności w Zielonej Górze oraz Towarzystwo Integracji Społecznej w ramach akcji „Masz głos, nasz wybór”. Praca konkursowa składała się z zestawu 2 fotografii. Jedna z fotografii ukazywała pozytywne oblicze Zielonej Góry, a druga negatywne. Podczas wystawy publikowanych było 13 zestawów. Wystawa trwała od godziny 10:00 do godziny 16:00. Jako organizatorzy przyjęliśmy termin wystawy pokrywający się z Dniami Zielonej Góry, dzięki czemu zyskaliśmy większą frekwencję osób zainteresowanych wystawą. Każda chętna osoba mogła oddać głos na jeden z zestawów oraz wypełnić ankietę dotyczącą życia w Zielonej Górze.

Oddać głos i wypełnić ankietę można było także na naszej stronie internetowej www.pomoc.org.pl./tis/maszglos/wystawa.html  w dniu 12.09.2008r.

Galeria zdjęć nadesłanych na konkurs nadal jest dostępna.

Bank Żywności w Zielonej Górze

Towarzystwo Integracji Społecznej