Pomiń menu

Rydułtowy w akcji

W Rydułtowach akcja „masz głos masz wybór”   przebiega zgodnie z harmonogramem. Po spotkaniu z panią Burmistrz, podczas którego otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie monitoringu działań władz miejskich  w  kilku najważniejszych dla mieszkańców obszarach oraz deklarację udziału w debacie przystąpiliśmy do pracy. Rozpoczęliśmy od akcji zmobilizowania mieszkańców  do wyrażania  swojej opinii poprzez wypełnienie ankiety  w kwestiach objętych monitoringiem. Poza tym prowadziliśmy  kampanię  informacyjną  na temat działań stowarzyszenia Moje Miasto i  przebiegu akcji „masz głos masz wybór”, wykorzystując w tym celu wszelkie imprezy publiczne począwszy od  Festiwalu Organizacji Pozarządowych w lipcu, poprzez  Dni Rydułtów w sierpniu i powiatowe dożynki we wrześniu, a także przez aktualizowaną na bieżąco stronę internetową naszego stowarzyszenia.  Wiele działań angażujących skupiło i skupia się na młodzieży szkół średnich naszego miasta – biorąc pod uwagę doświadczenia z pierwszego etapu akcji „masz głos masz wybór” wiemy, że bezkompromisowość młodzieży w połączeniu ze świadomością obywatelską umożliwi  nam  zorganizowanie solidnej podsumowującej debaty z panią Burmistrz. Obecnie rozpoczynamy serię spotkań z uczniami klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych , podczas których przygotujemy uczniów do publicznych wystąpień, opracujemy argumenty i  omówimy zasady debaty, zorganizowanej, jak poprzednio, na wzór debaty oxfordzkiej.  O tym, jak idą przygotowania do tej debaty i o wynikach ankiety napiszemy wkrótce.

MOJE MIASTO