Pomiń menu

Głogów: konkurs "wiedzy o samorządzie" – 18-stka samorządu dla osiemnastolatków

TEST WIEDZY O SAMORZĄDZIE

Nawiązując do tematu konkursu grantowego, chcielibyśmy zrealizować inicjatywę angażującą młodych ludzi do zainteresowania się samorządem i sprawami lokalnymi. W ostatnim czasie obserwuje się małe zainteresowanie młodych ludzi sprawami lokalnymi, wyborami samorządowymi oraz życiem społeczno-gospodarczym swoich samorządów.

Konkurs wiedzy o samorządzie ma zainteresować przyszłych maturzystów sprawami swojego środowiska lokalnego.

Planuje się, przy współpracy lokalnej uczelni wyższej zorganizować konkurs wiedzy o samorządzie. Konkurs byłby skierowany uczniów klas 1 szkół ponadgimnazjalnych. Będą oni potencjalnymi wyborcami w najbliższych wyborach samorządowych.

Test wiedzy o samorządzie byłby dwuetapowy. Pierwszy etap to eliminacje wewnątrzszkolne. Każda szkoła w wyniku eliminacji wewnętrznych miałaby wytypować po trzech przedstawicieli do konkursu głównego. Szkół ponadginazjalnych w powiecie głogowskim jest osiem, więc do konkursu głównego zostałoby zgłoszonych 24 uczniów.

Konkurs główny miałby odbyć się w warunkach akademickich, na auli wykładowej. Każda szkoła mogłaby wysłać swoją delegację sympatyków do wspierania podczas rozgrywki głównej.

Konkurs główny odbywałby się na zasadach pucharowych. Rozlosowane byłyby pary eliminacyjne. Po dwie drużyny siadałyby naprzeciw siebie i z zestawu pytań (przygotowanych byłoby wcześniej osiem zestawów pytań) drużyny zamiennie zadawałyby sobie pytania. Po pięć pytań.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu oraz pracowników akademickich oceniałaby odpowiedzi w skali 1-3. Każdy z członków komisji (5-osobowej) osobno. Po zakończeniu zadawania pytań członkowie komisji sumowaliby swoje noty podając do wiadomości werdykt ostateczny. W przypadku równej ilości punktów byłaby dogrywka, w której zespoły zadałyby sobie dodatkowe pytanie. W tedy pytanie to byłoby oceniane przez komisję w skali 1-5. Na tych samych zasadach, każdy z członków samodzielnie. Na końcu werdykt ostateczny.

Po wyłonieniu czterech półfinalistów ponowne losowanie par oraz losowanie zestawów pytań. Takie same zasady, aż do ostatecznego finału.

Generalne zasady:

– losowanie zestawów pytań odbywałoby się w taki sam sposób i te same zestawy. Mogłoby się zdarzyć, że dany zespól mógłby być pytany ciągle z tego samego zestawu pytań
– uczniowie mieliby trzy minuty po przeczytaniu pytania na przygotowanie odpowiedzi
– jeden przedstawiciel zespołu udzielałby odpowiedzi
– zestawy pytań (osiem zestawów po 10 pytań) byłyby układane przed finałem ostatecznym
– same pytania (80 szt.) szkoły miałyby do dyspozycji wcześniej

Głogowski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

7 listopada 2008 roku

Bloki tematyczne:

1.  historia samorządu terytorialnego
2.  aspekty prawno-ustrojowe
3.  samorząd terytorialny w UE
4.  rozwój lokalny i regionalny
5.  finansowanie zadań samorządu terytorialnego
6.  zasady budżetowe
7.  polityka społeczna
8.  gospodarka komunalna
9.  system oświatowy
10. nadzór nad samorządem terytorialnym

Koordynator akcji "Masz głos, masz wybór"

Głogowskie Towarzystwo Naukowe