Pomiń menu

Głogowskie Towarzystwo Naukowe

Nasze Stowarzyszenie jest Głogowskim Towarzystwem Naukowym skupiającym ludzi, którym leży na sercu rozwój szkolnictwa wyższego w naszym mieście. Członkowie towarzystwa są to gównie pracownicy naukowi różnych uczelni wyższych. W naszym składzie mamy ekonomistów, prawników, socjologów, psychologów, politologów, historyków, informatyków oraz przedstawicieli rożnych innych dyscyplin naukowych. Najnowszą naszą inicjatywą, jest stworzenie przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie tz. Akademii Dobrych Obyczajów. Celem tej inicjatywy jest monitorowanie zachować politycznych , społecznych i gospodarczych w naszym mieście. Jednym z celów cząstkowych jest kreowanie lokalnych liderów, którzy mają stanowić wzór do postępowania dla kolejnych pokoleń. Również planujemy otworzyć tz. Bank Inicjatyw Lokalnych, w którym gromadzilibyśmy różne informacje o poglądach, spostrzeżeniach i rożnych inicjatywach społeczności lokalnej, po to żeby przetwarzać te informacje i następnie budować różne modele rozwojowe gminy. Ponadto nasze stowarzyszenie bierze udział w rożnych programach, realizowała badania naukowe finansowane ze środków Unie Europejskiej (program EFES) a także czynnie włącza się w monitorowanie zachowań w naszym mieście.