Pomiń menu

"Umiesz liczyć – licz na siebie" – akcja młodzieżowa w Wierszczycy-Gmina Jarczów.

 Od miesiąca marca b.r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Życia" oczekuje na przekazanie budynku po zlewni mleka w miejscowości Wierszczyca z przeznaczeniem na działalność Klubu Młodego Lidera. Opieszałość władz samorządowych, dotycząca w/w kwestii miała wpływ na kolejną akcję z udziałem społeczności lokalnej. Stowarzyszenie wystosowało apel do mieszkanców wsi z prośbą o wyrażenie zgody na zagospodarowanie budynku. Przeprowadzona została ankieta wśrod mieszkańców Wierszczycy oraz zorganizowana w dniu 5 pażdziernika debata z udziałem Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy Jarczów oraz sołtysa wsi Wierszczyca. Uczestnicy spotkania jednogłośnie wyrazili zgodę na zagospodarowanie obiektu przez stowarzyszenie. Podczas debaty zadawane były pytania, zarówno do Wójta jak i Przewodniczącego Rady, dotyczące obietnic przedwyborczych. Niestety,ale prawie nikt z pytających nie otrzymał konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie.

Obecnie stowarzyszenie oczekuje na odpowiedz pisemną wójta, dotyczącą formy przekazanie budynku na prowadzenie działalności statutowej.

Oto treść listu stowarzyszenia do wójta gminy:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”
Wierszczyca dnia 07.10.2008r.

Ldz.4/09/08

Pan Zdzisław Wojnar
Wójt Gminy Jarczów

W imieniu  Międzynarodowego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie na zasadzie umowy użyczenia budynku po dawnej zlewni mleka w Wierszczycy w celu zagospodarowania jego pomieszczeń na Klub Dzieci i Młodzieży.      Pragnę poinformować, że w powyższym budynku  będziemy prowadzić jedynie działalność charytatywną na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych, zgodnie z naszymi założeniami statutowymi. Obiekt o którym mowa wyżej, chcielibyśmy zaadaptować na siłownię oraz na prowadzenie zorganizowanych zajęć pod nadzorem instruktorów-wychowawców. Stworzenie takiej placówki będzie znakomitą alternatywą dla osób, które popołudnia i wieczory spędzają pod sklepem z butelką alkoholu. Dzięki tej placówce część z tych osób może sobie uświadomić jak w konstruktywny sposób wykorzystywać swój wolny czas, a także nauczyć się nawiązywać relacje z młodszymi jak i starszymi osobami. W naszym przekonaniu Klub winien stać się przedsięwzięciem traktowanym jako inkubator kształtowania prawidłowej postawy społeczno-etycznej, odkrywania potencjalnych zdolności oraz rozbudzenia wiary we własne możliwości. Działalność Klubu da poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości oraz pomoże rodzinie niewydolnej wychowawczo. Dlatego też utworzenie takiej placówki w Wierszczycy, w której to jedynym miejscem spotkań młodych ludzi jest wiejski sklep, przystanek autobusowy i niezagospodarowane pomieszczenia przy kaplicy, jest jak najbardziej zasadny. W ramach projektu pragniemy również utworzyć Punkt informacji i poradnictwa, który będzie funkcjonował niezależnie od prowadzonych zajęć 2 godziny tygodniowo, w którym dyżurować będą specjaliści, świadczący usługi w zakresie poradnictwa, bieżącej pomocy naukowej np. przy odrabianiu lekcji lub życiowej. Ponadto pomieszczenia będzie można wykorzystywać na organizacje zebrań wiejskich, szkoleń czy też na przechowanie sprzętu strażackiego.

Biorąc pod uwagę powyższe liczymy na akceptację naszego wniosku, za co z góry dziękujemy

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Izabela Bielawska

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”                               
ul. 3 Maja 24      tel. 785809662
22-664 Jarczów
e-mail:
[email protected]