Pomiń menu

MASZ GŁOS MASZ SZANSĘ – ANKIETA – zaufanie społeczne do Prezydenta Piły

MASZ GŁOS MASZ SZANSĘ ANKIETA – zaufanie społeczne do Prezydenta Piły
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA wraz z Lokalną Grupą Społeczną OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI zaprasza do akcji MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR.
 
Ważnym działaniem akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR w Pile, jest badanie ankietowe potrzeb i marzeń mieszkańców Piły.
 
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA wraz z Lokalną Grupą Społeczną OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI zaprasza do akcji MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR. Przede wszystkim pragniemy zwiększyć społeczną świadomość rangi, jaką w codziennym życiu odgrywają decyzje podejmowane na najniższym szczeblu władzy. Dążymy też do tego, by pokazać mieszkańcom Piły, jak mogą wpływać na sposób działania władz samorządowych. Zależy nam na tym, by dzięki naszej akcji lokalni decydenci nie byli już dla mieszkańców anonimowymi urzędnikami, na których można co najwyżej ponarzekać, lecz by stali się dla obywateli równorzędnymi partnerami. Sami mieszkańcy z kolei będą chętniej organizować się i śmielej zgłaszać postulaty dotyczące rozwiązywania problemów, jakie trapią ich w codziennym życiu.
 
MASZ GŁOS MASZ SZANSĘ
 
W drugiej połowie listopada 2008 roku, zapraszamy mieszkańców Piły na DEBATĘ PREZYDENTA MIASTA PIŁY Z MIESZKAŃCAMI. Coroczne spotkania są okazją do czynnej współpracy mieszkańców z władzami miasta, przedstawiania raportów za zeszły rok, planów inwestycyjnych, budżetowych, a także wniosków mieszkańców Piły. Przedstawimy stan miasta Piły w 2008 roku, plany na 2009, problemy, z którymi boryka się miasto, a także tematy, które zgłosili sami mieszkańcy. Połowę spotkania planujemy na pytania od mieszkańców, którzy z pewnością zasypią władze miasta licznymi kwestiami. Ważnym działaniem akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR w Pile, jest badanie ankietowe potrzeb i marzeń mieszkańców Piły. Aby obywatele mogli wypowiedzieć się na temat najważniejszych spraw dla życia społeczności w Pile, zapraszamy na stronę internetową www.lgo.pl/opk Wiecej o Akcji "Masz głos, masz wybór" https://www.maszglos.pl/ Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Biuro: 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pokój 6 tel. gsm: 0601 970679 e-mail: [email protected] Więcej na stronie internetowej: www.effata.most.org.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji