Pomiń menu

Strategia zmniejszenia izolacji informacyjnej miasta Łęczyca opracowana.

 Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych wspólnie z Urzędem Miasta w Łęczycy po konsultacjach  tutororem opracował "Strategię zmniejszenia izolacji informacyjnej miasta Łęczyca".

W listopadzie zorganizowana zostanie Debatapodsumowująca działania Burmistrza w bieżącym roku, podczas której przedstawiona zostanie opracowana i zatwierdzona Strategia.

Ponieważ debata zostanie zorganizowana na półmetku kadencji, w drugą rocznicę działalności obecnego samorządu – na debatę zaproszeni zostaną radni wybrani w demokratycznych wyborach przez mieszkańców Łęczycy.

O terminie debaty powiadomimy.

ŁKOB

Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych