Pomiń menu

Lubasz po debacie – Wiemy czego chcemy!

Kompromis osiągnięty, porozumienie podpisane, wszyscy zadowoleni… – taki scenariusz i rezultat spotkania marzył się nie tylko organizatorom ale i głównym bohaterom czwartkowej debaty publicznej w Lubaszu poświęconej inicjatywie Młodzi Górą!, projektowi budowy skate parku oraz bezpieczeństwu i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jak się okazało taki pozytywny scenariusz marzył się również również przybyłym na spotkanie przedstawicielom lokalnej władzy w osobach p. Wójta Gminy Lubasz – Jana Graczyka, Zastępcy Wójta – p. Grażyny Graj, radnych – p. Zdzislawa Bałęcznego, p. Tomasza Biernata, p. Piotra Geremka, p. Marka Wichra oraz p. Piotra Zielińskiego, a także sołtysa wsi Lubasz p. Bogdana Hahna. To właśnie dobra wola i pozytywne nastawienie stron uczstniczących w spotkaniu, ale także znakomity warsztat i rady osoby prowadzącej debatę p. Grzegorza Kaczmarka z Bydgoszczy, specjalnie zaproszonego na tę okazję do Lubasza, sprawiły, że debata odbyła się na naprawdę wysokim poziomie kulturowym i merytorycznym. Mimo, iż przygotowaniom towarzyszyły różne emocje i różne działania mające na celu wybadanie wzajemnych intencji, nastrojów oraz przygotowywanych argumentów. Na początek młodzi zaprezentowali wójtowi, radnym oraz mieszkańcom gminy swój projekt budowy skate parku, następnie odbyła się dyskusja nt. możliwości realizacji tego pomysłu we współpracy z Samorządem. Pan Wójt był jedna na tyle przygotowany, że sam wystąpił z gotową propozycją rozwiązania tego problemu. Dyskusja potoczyła się więc w kierunku uzgodnienia co, za ile i w jaki sposób możemy razem w Lubaszu wybudować aby młodzi amatorzy jazdy na deskach, rolkach i bmx-ach mogli bezpiecznie ćwiczyć swoje akrobacje. Cenną rzeczą była również wymiana poglądów na temat tego jak powinna w przyszłości układać się współpraca Samorządu z mieszkańcami oraz lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. I tu równierz padło kilka ciekawych propozycji, wypracowanych niejako "na gorąco" w trakcie dyskusji. Wójt przychylił się m.in. do propozycji rozpisania w przyszłym roku konkursu ofert na realizację zadań z tej dziedziny. Młodzi natomiast zgłaszali swoje propozycje zajęć pozaszkolnych, które by ich ciekawiły. Okazało się również, że gmina nie pozyskała środków na budowę hai sportowo-widowiskowej, co również ożywiło dyskusję wokół perspektyw dla młodzieży, ale też i ogólnego rozwoju gminy. Suma sumarum panowie radni przychylnie odnieśli się do proponowanych rozwiązań, zostało też wyjaśnionych kilka ważnych kwestii dot. budowania partnerskich relacji pomiędzy lokalnym społeczeństwem a Samorządem, jak również dostrzeżona myślę została rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej rzeczywistości i życia społecznego. Rezultatem debaty było więc wypracowanie kompromisu (a raczej zainicjowanie negocjacji) w sparwie budowy skate parku oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem a mieszkańcami i lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie budowania wspólnej strategii komunikacji i rozwoju demokracji obywatelskiej na terenie Gminy Lubasz oraz realizacni zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Teraz nastał czas aby to, co zostało wypracowane podczas debaty przeniosło się na życie codzienne i było kontynuowane, co już wkrótce powinno się okazać na najbliższych obradach komisji oraz listopadowej sesji Rady Gminy, na której mają być podjęte stosowne uchwały, pieczętujące osiągnięty podczas debaty kompromis. Tymczasem lubaską akcję masz głos masz wybór zakończymy uroczystym podsumowaniem, jakie odbędzie się 20 listopada o godz. 16.00 w budynku szkół im. I.J. Paderewskiego "Edukacji Lubasz" w Lubaszu przy ul. Chrobrego 33. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Jakub Placha – lokalny koordynator akcji "Masz Głos Masz wybór"

Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury